Laitteet

 Käytämme työssämme AVL analysaattoreita,

Picoscope 4-kanavaoskilloskooppia sekä Bosch ja Autocom

järjestelmätestereitä, jotka päivitetään 3-4 kertaa vuodessa.